Oferta

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Jedną z typów, dokonywanych przez rzeczoznawców majątkowych, wycen jest również określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych. Katalog tych praw znalazł swoje miejsce w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W ramach tej kategorii wymienia się: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także hipotekę.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • osób fizycznych
  • przedsiębiorstw
  • instytucji państwowych