Cennik

Cennik

Koszt sporządzenia wyceny zależy od wielu czynników i jest ustalany indywidualnie na podstawie:

– rodzaju, wielkości i złożoności części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

– nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

– terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych oraz odpowiednich dokumentów przekazanych przez Zamawiającego,

– kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Indywidulanie podchodzimy do Twojego zlecenia, wiec zadzwoń

sss