Oferta

Wycena nieruchomości gruntowych

Wycena nieruchomości
gruntowych

Nieruchomości gruntowe są podstawowym rodzajem nieruchomości, które obejmują części powierzchni ziemskiej. Aby grunt stał się odrębnym przedmiotem własności, musi być fizycznie wyodrębniony poprzez oznaczenie jego granic zewnętrznych oraz określenie właściciela. Aby fizycznie wydzielić teren działki, należy geodezyjnie wyodrębnić grunt trwałymi znakami granicznymi. Natomiast w celu określenia stanu prawnego nieruchomości, w tym jej właściciela prowadzona jest księga wieczysta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadą jest, że dla danej nieruchomości prowadzi się tylko jedną księgę wieczystą. Natomiast w ramach jednej nieruchomości może być wydzielona geodezyjnie większa liczba działek, będą one jednak w dalszym ciągu stanowiły jedną nieruchomość.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • osób fizycznych
  • przedsiębiorstw
  • instytucji państwowych