OFERTA

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości
lokalowych

Wycena nieruchomości lokalowych, najczęściej są to lokale mieszkalne, rzadziej użytkowe.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • osób fizycznych
 • przedsiębiorstw
 • instytucji państwowych
Czytaj więcej

Wycena nieruchomości
gruntowych zabudowanych

Wycena nieruchomości zabudowanych jest złożonym procesem, który wymaga dokładnej analizy wielu czynników. Profesjonalna wycena powinna uwzględniać aktualny stan prawny nieruchomości, jej lokalizację, dostęp do infrastruktury oraz potencjalne możliwości wykorzystania. Ponadto, istotne są również aspekty techniczne takie jak stan techniczny budynku, jego wiek, użyte materiały oraz jakość wykonania. Jako rzeczoznawcy majątkowi dokładnie przeprowadzamy analizę rynku. Ostateczna cena nieruchomości będzie wynikiem szczegółowej oceny wszystkich tych elementów.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • osób fizycznych
 • przedsiębiorstw
 • instytucji państwowych
Sprawdź ofertę

Wycena nieruchomości
gruntowych

Nieruchomości gruntowe są podstawowym rodzajem nieruchomości, które obejmują części powierzchni ziemskiej. Aby grunt stał się odrębnym przedmiotem własności, musi być fizycznie wyodrębniony poprzez oznaczenie jego granic zewnętrznych oraz określenie właściciela. Aby fizycznie wydzielić teren działki, należy geodezyjnie wyodrębnić grunt trwałymi znakami granicznymi. Natomiast w celu określenia stanu prawnego nieruchomości, w tym jej właściciela prowadzona jest księga wieczysta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadą jest, że dla danej nieruchomości prowadzi się tylko jedną księgę wieczystą. Natomiast w ramach jednej nieruchomości może być wydzielona geodezyjnie większa liczba działek, będą one jednak w dalszym ciągu stanowiły jedną nieruchomość.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • osób fizycznych
 • przedsiębiorstw
 • instytucji państwowych
Sprawdź ofertę

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Jedną z typów, dokonywanych przez rzeczoznawców majątkowych, wycen jest również określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych. Katalog tych praw znalazł swoje miejsce w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W ramach tej kategorii wymienia się: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także hipotekę.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • osób fizycznych
 • przedsiębiorstw
 • instytucji państwowych
Sprawdź ofertę

Wycena nieruchomości rolnych i leśnych

W Polsce, gdzie rolnictwo odgrywa ważną rolę w gospodarce, dokładna wycena nieruchomości rolnych jest kluczowa zarówno dla rolników, jak i inwestorów.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • osób fizycznych
 • przedsiębiorstw
 • instytucji państwowych
Sprawdź ofertę

Wycena nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości komercyjne stanowią kluczowy segment rynku nieruchomości, obejmujący szeroki zakres obiektów takich jak biura, sklepy, magazyny czy hotele.  Wycena  tego typu nieruchomości wymagają gruntownej analizy rynku, zrozumienia specyfiki lokalizacji oraz potencjału komercyjnego danego obiektu i innych zagadnień, które  wprzypadku każdej nieruchomości jest inne.

Naszą ofertę kierujemy głównie do:

 • przedsiębiorstw
Sprawdź ofertę

Od krótkiego telefonu po wykonanie operatu szacunkowego. Zapraszamy do kontaktu!

Porozmawiaj z doradcą

Działamy nieustannie od 2000 roku.

Do tej pory wykonaliśmy ponad 1500 wycen nieruchomości!

Świadczymy usługi dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

W naszej pracy zawsze przestrzegamy zasad etyki zawodowej.