Co to jest zasada współmierności?

Przygotowując się do egzaminu pisemnego a zwłaszcza egzaminu ustnego spotkałem się z tym, że pytanie ,,Co to jest zasada współmierności? ” w podejściu dochodowym, było dość często zadawane. Niestety informacje na temat tego pojęcia są szczątkowe w Internecie, występują głównie na forach.